Miljø- og medarbejderpolitik

En af fordelene ved Raitex’ ’sikker sourcing’-koncept er, at produktionen foregår i Ukraine tæt på de europæiske markeder. I forhold til Fjerneøsten betyder dette væsentlig kortere transportafstande, hvilket igen er godt for miljøet.

Miljøhensynet gælder naturligvis også for vores fabrik og andre samarbejdspartnere i Ukraine, som i produktionen overholder alle nationale miljøbestemmelser med hensyn til udledninger osv. Hos Raitex kontrollerer vi desuden løbende vores underleverandører for at sikre, at arbejds- og miljøforhold ligger inden for de aftalte rammer.

Grundig research, nøje fastlagte samarbejdsmodeller og servicebesøg sikrer, at kvalitet, sikkerhed og miljøbestemmelser overholdes.